> usługi
> bazy terenowe
> o firmie
> kontakt

Siedziba Spółki:


PRTBIS Wrocław Spółka  z o.o.

ul.Ostroroga 10                                              
52-421 Wrocław    
tel / fax:  (+48) 071 333 75 61 
      fax:  (+48) 071 723 13 81                     
Regon:  020094758
NIP:       8961389782
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI   Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru  Sądowego
KRS:      0000238053
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
w całości wpłacony

mail to:   prtbis@prtbis.pl

prezes zarządu:                      Jan Hurny                       janhurny@prtbis.pl


Top